Previous
Next
CecileJ
Cécile Jabaudon, Operationeel Directeur van mic.brussels
10 jaar! Het mic.brussels is gebaseerd op een partnerrelatie. Zonder de anderen zou mic.brussels niet zijn wat het is. We konden onze ambities waarmaken en resultaten boeken dankzij de steun van geweldige partners die onvoorwaardelijk in het mic.brussels hebben geloofd:
Onze stichtende leden, Microsoft, hub.brussels, het CIBG en Digitalcity;
Onze ministers en hun teams die de sociaaleconomische ontwikkeling van de IT-sector een warm hart toedragen;
Allerhande mensen uit de publieke en de private sector die door hun gedachtewisselingen en discussies de oprichting van mic.brussels mee mogelijk hebben gemaakt;
Onze voorzitters van de raad van bestuur die onze koers in het oog en onze ambities op peil hebben gehouden;
De schitterende leden van onze raad van bestuur die ideeën en knowhow aanbrengen om nieuwe projecten te lanceren;
Innoviris en ICAB, leden van de algemene vergadering, die ons ondersteunen en onze activiteiten een nieuwe look geven;
De vrouwen en mannen in het team van mic.brussels: toegewijd, altijd paraat en altijd goedgeluimd.
Allemaal van harte bedankt!

Video-interviews bekijken (in het Frans)

Luister naar podcast interviews (in het Frans)

Lees artikel interviews