Laten we digitalisering bespreken met Camille van Natura Mater!

Camille Mommer - Profile pic

Dag Camille, zou je je even kort willen voorstellen? 

Ik ben Camille Mommer en samen met 4 anderen oprichtster van Natura Mater, een project dat nu precies een jaar oud is. Daarvóór heb ik nogal wat ervaring opgedaan in ondernemerskringen, onder meer bij hub.brussels en later ook bij Agoria

Kun je ons wat meer vertellen over die nieuwe professionele uitdaging? 

Het idee voor Natura Mater kwam oorspronkelijk niet van mij, maar door mijn ervaring in ondersteuningsstructuren had ik zin gekregen om ooit eens een duurzaam, waarde creërend project op te zetten dat betekenis zou hebben voor de ‘wereld nadien’, toekomstgericht en met een positieve maatschappelijke impact. 

Het project is gegroeid uit de ervaring van een vennoot die gewerkt had als architect en algemeen aannemer en op een dag een huis wilde renoveren met duurzame materialen. Toen is gebleken dat het zelfs met zijn ervaring zeer moeilijk was om betaalbare en leverbare materialen te vinden die aannemers konden gebruiken, enz. Vanuit die vaststelling is hij gaan denken dat anderen vóór hem wellicht al op hetzelfde probleem gestoten waren. En hij besloot om een tool te ontwikkelen om deze markt uit de nichesfeer te halen en binnen de normale sectoren te brengen. 

Bij Natura Mater hebben we een nieuwe activiteit bedacht en zijn we leveranciers geworden van duurzame materialen voor de bouwsector. Onze focus ligt op het helpen van de verschillende actoren in de professionele bouwsector, door het gebruik van duurzame materialen te vergemakkelijken. We werken met alle betrokkenen, van investeerders en opdrachtgevers, over aannemers en EPB-consultants, tot architecten. De idee is om alle knowhow over duurzame materialen samen te brengen en via advies en kennisdeling te verspreiden binnen de waardeketen van het nuttige leven van een gebouw (‘Waar materialen vinden?’  ‘Hoe ze te gebruiken op de bouwplaats?’ , enz. en om logistieke ondersteuning te geven om de materialen, die in de handel nog zeldzaam zijn, op de werf te krijgen. 

Hoe ziet jullie tool er op dit ogenblik uit? 

Het is de bedoeling om ons digitale platform te ontwikkelen, maar men moet beseffen dat de bouwsector nog maar amper aan het digitaliseren is. Dat remt het verwerven van nieuw klanten wel af. Momenteel hebben we formules om projecten te begeleiden (forfaitair of abonnement), eerder gericht op architecten en projectleiders, en een formule van ondersteuning aan algemene aannemers, waarbij we voor hen fabrieks- en producentenprijzen onderhandelen en de levering op de bouwplaats beheren. 

Hoe kijk jij tegen digitalisering aan? 

Voor mij gaat het om digitale tools identificeren en ze zo goed mogelijk inzetten om processen binnen een organisatie te automatiseren en efficiënter te maken, zodat hun impact en waarde toenemen. Dat veronderstelt nadenken over de digitale tools die we vandaag ter beschikking hebben en diegene gebruiken die een positieve impact hebben op de activiteiten, maar ook op de dienstverlening aan de klanten en de werknemers van de onderneming. Samengevat: het gaat er niet om gewoon een digitale laag toe te voegen voor de lol, maar om meer te kunnen doen en beter te kunnen werken. 

En hoe zie je die digitalisering voor Natura Mater? 

Als een enorme ‘werf’! Aangezien we nog zeer jong zijn en ik met mijn ingenieursopleiding uit de technologiewereld kom, heb ik echt die ambitie om zoveel mogelijk te automatiseren, gebaseerd op bestaande tools. Ik hou echter voor ogen dat de digitalisering in de eerste plaats zinvol is om een proces te automatiseren en dat de processen bij een startup niet altijd goed afgebakend zijn en nog behoorlijk kunnen evolueren. Dat gedeelte gaan automatiseren is dus een complexe kwestie. 

We leggen ons daarom toe op het digitaliseren van onze manier van werken, onder meer het operationele aspect van de zaken (cloudserver, mailadressen, samenwerkingstools …) en anderzijds werken we ook aan het digitaliseren van onze verkoop. Bij ons gaan communicatie en verkoop via onze website. We hebben dus ook nogal wat werk op het vlak van digitale marketing, om regelmatig content aan te bieden en om onze visibiliteit te vergroten en ons prospectenkanaal te versterken. En aangezien het uiteindelijk onze job is om vrij onbekende materialen te promoten, proberen we die kennis te digitaliseren, door een gegevensbank aan te leggen om die informatie te bewaren en misschien ooit als product aan te bieden. 

Hoe ziet je ervaring met mic.brussels eruit? 

In een eerder leven heb ik met mic samengewerkt. Ik was aan de slag bij lifetech.brussels, waar we via een partnership een healthtech-incubator hebben opgericht. Recenter ben ik opnieuw met mic in contact gekomen, via een workshop over digitalisering. Dat was zeer nuttig voor mij, omdat ik het potentieel van die digitale tools voor onze activiteit wel inzag, maar zonder te weten hoe en waar er op een intelligente manier aan te beginnen, en zonder te digitaliseren om te digitaliseren. Dan kom je immers in een omgekeerde logica terecht van processen toevoegen die niet altijd nuttig zijn en de manier van werken alleen maar verzwaren. 

Typisch zijn de 3 eerder genoemde pijlers die ik vóór deze workshop niet had kunnen aanhalen, want het is daar dat we ze geïdentificeerd hebben en begrepen hebben dat we niet alles tegelijk moesten proberen te doen. Integendeel, er zullen altijd dingen zijn om te automatiseren. Het komt er dus op aan om te focussen op wat nu echte meerwaarde heeft en de rest zien we later wel. We moeten het wiel niet heruitvinden. Anderen deden eerder al hetzelfde of toch min of meer. We kunnen dus hergebruiken wat vóór ons gedaan werd en dat aanpassen aan ons specifieke geval. 

Welke worden in de toekomst de grote uitdagingen voor Natura Mater? 

Om te beginnen moeten we ons business model verfijnen als we relevant willen blijven. Interessant is dat we erachter gekomen zijn dat onze klanten van ons verwachten dat we onze ogen openhouden voor materialen en hen op de hoogte houden van wat er op dat vlak zoal gebeurt. Een van onze operationele uitdagingen zal erin bestaan om dat aspect van kennismanagement te leren beheren, om alle informatie op te slaan, te formaliseren en te delen, zodat ze niet alleen bij één medewerker te vinden is, die dan wel alle vragen van de klanten op zich zou moeten nemen. 

Nog een laatste woord voor 10 jaar mic.brussels? 

Gelukkige verjaardag! Echt waar, ik vind het cool dat jullie 10 jaar worden. Dat toont aan dat jullie een echte meerwaarde hebben binnen het Brusselse ecosysteem en dat jullie echt belangrijke knowhow hebben voor de ondernemers, zeker in het digitale tijdperk. Die partnership met Microsoft blijft zeer interessant. Zij blijven toch een van de belangrijke spelers in de sector en toegang kunnen bieden tot die tools is primordiaal. Ik wens jullie een succesvolle voortzetting van jullie inspirerende werk. Blijf de Brusselse kmo’s helpen om vooruit te komen! Ik denk dat er nog een hele weg af te leggen is. Het is goed om kennis en middelen te hebben voor de ondernemingen die echt voor iedereen van nut zijn. 

Geef een antwoord