De mogelijkheden die de Prototyping Stage biedt - met Julie, voormalig stagiaire bij mic.brussels

Julie, jij bent informaticaconsultant, analiste en ontwikkelaar (full stack, .NET en C#). Kun je even schetsen welke weg je hebt afgelegd, qua opleiding en professioneel? 

Algemeen gesproken heb ik een ietwat afwijkende ervaring, in die zin dat ik in 2014 een professionele herscholing heb gevolgd in informaticaontwikkeling. Mijn eerste stappen had ik zelf gezet, als autodidact. Daarna heb ik die kennis geconsolideerd in een eerste opleiding ‘web development’ van een jaar, in 2015. Dat was mijn eerste ervaring, ook als graficus. Dat gemengde profiel bood me de kans om wat van alles te gaan doen, van programmeren of servers installeren, over design, tot programmacreatie, back-end en front-end. 

Zo heb ik wat beroepservaring opgedaan om in 2017 opnieuw te gaan studeren, eerst beheersinformatica, niet alleen om mijn kennis uit te breiden, maar ook om een bachelordiploma te behalen, waarmee ik toegang zou krijgen tot het loonbarema voor het werk dat ik toen deed en om het vertrouwen te wekken van toekomstige werkgevers. In het kader van mijn studie aan het EPFC heb ik dan in 2019 de programmeerwedstrijd algoritmiek gewonnen. 

Hoe was je ervaring met mic.brussels? In welke context ben je in contact gekomen met onze diensten? 

In 2020 is Alexis aan het EPFC de door mic.brussel aangeboden stageplaatsen komen voorstellen. Dat leek me wel interessant. Het was mijn bedoeling om te evolueren naar de programmeertaal C# en dus interesseerde het me wel om met de technologieën van Microsoft te werken. Ik had een technisch gesprek1 dat goed verlopen is en zo ben ik in het prototypingprogramma beland. De stage begon met een week opleiding en inleiding2, gevolgd door coaching 2 keer per week. Dat verliep eerst allemaal live, maar door het coronavirus is iedereen moeten overschakelen op telewerken. 

Wat heeft die stage je opgeleverd? 

Het unieke zat in die opleidingsweek en de coaching die je elders niet hebt. Ik heb ooit stages gedaan die niet zo goed zijn verlopen. Ik denk dat het ook met die coaching en follow-up te maken heeft. 

De opleidingsweek waarmee de stage begon heeft me bijzonder nuttige kennis opgeleverd, onder meer over de portaal Azure, maar ook React, Node en Angular. We werden verwelkomd. We kregen een inleiding in de bestaande tools en we werden gevolgd. Het leuke is dat het een progressieve werkwijze is: je bouwt voort op het vorige. 

Door de stage heb ik me ook kunnen bewijzen. Ik kon laten zien waartoe ik in staat ben en een vertrouwensband opbouwen met mijn collega’s. 

Je werd dus wel degelijk begeleid?  

Inderdaad, ook al was ik uiteindelijk vrij zelfstandig met de projecten bezig. Maar ik apprecieerde het wel omringd te zijn door mensen die ons konden ondersteunen. Ook de sfeer was super. Uiteraard was het prototype zelf bijzonder interessant. Ik heb een Teams-app ontwikkeld voor Neomytic, een schoolrapport in app-vorm, met de resultaten, commentaren en noem maar op. In 2020 ben ik dan afgestudeerd met de grootste onderscheiding. Aangezien me dat tijdens de stage wel bevallen was wou ik het avontuur wel voortzetten met Neomytic, de onderneming waar ik mijn stage gedaan heb, en waar de coaches van het programma vandaan kwamen. Ik ben apps blijven ontwikkelen voor Microsoft Education, maar recenter ook voor de universiteit van Luik. 

Nog tips voor bachelors in de informatica die zouden twijfelen om een stagevoorstel van mic.brussels aan te nemen? 

Dat het werkelijk de moeite loont. Het is een interessante ervaring en je kunt heel wat opsteken van mensen die al een stevige professionele basis hebben. Je kunt ook volop gebruik maken van de ervaring van de anderen. Alles bij elkaar is dat heel positief. 

Je bent dan onmiddellijk na je stage beginnen werken? 

Inderdaad! Neomytic is een coöperatie van zelfstandigen en ik was van plan om zelfstandige te worden. Toen ik het daarover had tijdens het gesprek met Arnaud (de technische lead coach van het stageprogramma), leek hij wel geïnteresseerd in mijn profiel. Ik heb mijn stageproject bij Neomytic gedaan en dat is goed verlopen. Vervolgens zijn we uiteraard blijven samenwerken. Ik had echt de bedoeling om consultant te worden en kijk … Het is zover! 

Ik werk dagelijks met technologieën als C# en .NET voor de server, maar ook Sharepoint met REST API’s om wijzigingen door te voeren, gegevens te nemen en er in lijsten toe te voegen. Wat de front-end betreft gaat het eerder over React, Javascript, maar ook Redux, Dive-script. Over een week begin ik met een nieuwe opdracht. Ik blijf dus bijleren. De stage-ervaring is voor mij echt een springplank gebleken, mijn doorstart in het beroepsleven. 

Nog een laatste woord voor 10 jaar mic.brussels? 

Doe zo voort. Het is een gedroomde kans om ervaring op te doen en kennis te maken met de technologieën en de wereld van Microsoft. Het is een mooie toegangspoort! 

Geef een antwoord